PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
dr hab. Mirosław Minkina, prof. uczelni (UPH)


RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Andrzej Glen (UPH)
prof. dr hab. Stanisław Jaczyński (UPH)
prof. dr hab. Ryszard Wróblewski (UPH)