Kreator formularzy by JoomlaShine

Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach z siedzibą przy, ul. Konarskiego 2, 08-110 Siedlce;
  2. inspektorem ochrony danych w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach jest Pan Roman Sikorski (e-mail: roman.sikorski@uph.edu.pl) ;
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód"
  4. Pani/Pana dane będą przetwarzane przez członków komitetu organizacyjnego VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód"
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, ani do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia organizacji konferencji. Po tym okresie dane zostaną trwale usunięte;
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (*jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja nt. "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód". Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa w konferencji;