Program pdf

14 października 2018
- ostateczny termin rejestracji na konferencję

17 października 2018 - ostateczny termin dokonania wpłaty

25 października 2018 - rozpoczęcie konferencji

Program


PROGRAM

Dzień I – 25 października 2018 r.

Budynek Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, ul. Żytnia 39, sala 1.5

9.00-10.00 Rejestracja uczestników

10.00-11.00 Uroczyste otwarcie Konferencji

Dyrektor Instytutu Nauk Społecznych i Bezpieczeństwa UPH w Siedlcach

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH

Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Tamara Zacharuk, prof. UPH

Prorektor ds. nauki Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH

Dziekan Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach

prof. dr hab. Stanisław Jaczyński

Przewodniczący Senatu Bałtyckiej Akademii Międzynarodowej (Łotwa)

prof. dr hab. Stanislavs Buka

Prorektor ds. Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu im. G.R. Dzierżawina w Tambowie (Rosja)

dr hab. doc. Irina Bezukładowa, prof. PUT

Dyrektor Rosyjskiego Uniwersytetu Ekonomicznego im. G.W. Plechanowa – filii w Briańsku

doc. Galina Iwanowna Awdiejenko

Dziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Stradynia w Rydze (Łotwa)

prof. dr. iur. Andrejs Vilks

Wystąpienie Ambasadora Federacji Rosyjskiej

Ambasador Pełnomocny i Nadzwyczajny Federacji Rosyjskiej w Rzeczpospolitej Polskiej

Jego Ekscelencja Sergey Vadimovich Andreev

 

11.00-14:45 Obrady plenarne

Moderatorzy: dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH, dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH

11.00-11.15  dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo- Humanistyczny w Siedlcach) Identyfikacja obaw przed Rosją

11.15-11.30  dr hab. Siergiej Komarow, prof. ZTPiP, dr hab. Agamali Mamedow (Instytut Prawa w Sankt Petersburgu oraz Związek teoretyków państwa i prawa, Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa) Bezpieczeństwo globalne na rozdrożu cywilizacji

11.30-11.45  prof. dr hab. Mirosław Sułek (Uniwersytet Warszawski) Potęga Federacji Rosyjskiej w latach 1992-2017 w badaniach potęgometrycznych

11.45-12.00  dr doc. Rusłan Puzikow (Tambowski Państwowy Uniwersytet im.  G.R. Dzierżawina) Doktryna prawna a mechanizm zarządzania państwowego

12.00-12.15  prof. dr hab. Natalia Frołowa (Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie Federacji Rosyjskiej) Rozwój potencjału ludzkiego w realiach współczesnych

12.15-12.30  dr hab. Jacek Zieliński, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Rozważania nad społecznym odbiorem stosunków polsko-rosyjskich

 12.30-12.45 Dyskusja

 12.45-13.00  Przerwa kawowa

13.00-13.15 dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Siła militarna w polityce zagranicznej Federacji Rosyjskiej. Implikacje dla Polski

13.15-13.30  dr doc. Denis Irosznikow (Rosyjski Uniwersytet Transportu) Optymalizacja i harmonizacja ustawodawstwa państwowego w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego

13.30-13.45 dr Natalia Kulieszowa (Rosyjski Uniwersytet Transportu) Pozasądowa forma ochrony praw człowieka w FR

13.45-14.00 dr inż. Grzegorz Rosłan (Politechnika Rzeszowska) Federacja Rosyjska jako indykator zmian w obronie powietrznej Polski

14.00-14.15 ppłk dr inż. Andrzej Truskowski (Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie) Polityka Federacji Rosyjskiej wobec państw regionu Morza Bałtyckiego. Polska perspektywa

14.15-14.30  dr Anna Kostrzewa-Misztal (Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Departament Współpracy Ekonomicznej) Aktualne uwarunkowania wymiany gospodarczej między Polską a Federacją Rosyjską

14.30-14.45 Dyskusja

14.45-15.30 PRZERWA OBIADOWA


 

Godz.

Sala 1.5

Moderatorzy:

dr hab. Eugeniusz Cieślak, prof. UPH,

dr inż. Robert Białoskórski

Sala 1.9
Moderatorzy:

dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH,

dr Malina Kaszuba

15.30-18.30 – Obrady

15.30-15.45

dr inż. Robert Białoskórski
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Federacja Rosyjska na Bliskim Wschodzie. Regionalny układ sił w ujęciu potęgometrycznym

dr Agata Krzywdzińska
(Uniwersytet Jagielloński)
Obraz Polski w rosyjskiej telewizji

15.45-16.00

dr Krzysztof Surowiec, dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR (Politechnika Rzeszowska / Uniwersytet Rzeszowski)
Rosyjska interwencja w Syrii 2015-2018. Aspekt militarny

dr Elena Kucheryavaya
(Uniwersytet Warszawski,
Akademia Pedagogiki Specjalnej)
Współczesne problemy społeczno-polityczne w Rosji a nowa polityka historyczna

16.00-16.15

dr doc. Swietłana Worobiewa (Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Dialektyka relacji między suwerennością państwa a prawami jednostki we współczesnym świecie

dr Anna Kurkiewicz
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa
w Poznaniu)
Zmienne horyzonty bezpieczeństwa. Wspólnota "w służbie" społecznego ucisku

16.15-16.30

mgr Łukasz Kiczma
(Uniwersytet Wrocławski)
Ocena potęgi państw postsowieckich w latach 1992-2017

dr Lech Chojnowski
(Akademia Pomorska w Słupsku)
Problemy demograficzne jako wyzwania w dziedzinie bezpieczeństwa państw Europy Środkowej i Wschodniej

16.30-16.45

dr Wojciech Czajkowski
(Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie)
Radzenie sobie i zapobieganie zagrożeniom bezpieczeństwa. Kompetencje jako zasoby

dr Grzegorz Mathea
(Uniwersytet Warszawski)
Bezpieczeństwo energetyczne Wielkiej Brytanii w kontekście relacji brytyjsko-rosyjskich

16.45-17.00

dr doc. Ajnur Diemijewa
(Kazański – Nadwołżański – Uniwersytet Federalny)
Głos w dyskusji o regulacjach kryptowalut w ustawodawstwie Rosji i państw obcych

nadkom. dr Michał Białęcki,
mgr Mariusz Wiatr
(Komenda Główna Policji, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)
Przestępczość na pograniczu polsko-rosyjskim a bezpieczeństwo państwa

17.00-17.15

dr hab. Jacek Dworzecki, prof. WSP (Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie)
Bezpieczeństwo wewnętrzne na terenie Republiki Słowackiej

mgr inż. Krzysztof Skup
(Komenda Miejska Policji w Siedlcach)
Zdarzenia drogowe i przeciwdziałanie zagrożeniom na terenie powiatu siedleckiego w ciągu drogi krajowej nr 2 oraz procedury postępowania z kierującymi obcokrajowcami w tym zakresie

17.15-17.30

dr Marek Gąska (PWSZ w Chełmie)
Wizja bezpieczeństwa Polski w ujęciu projekcyjnym Romana Dmowskiego. Próba implementacji na gruncie współczesnym

mgr inż. Dariusz Wojciech Jaksa (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON)
Polska - Rosja: porównanie sił zbrojnych -wybrane aspekty (z naciskiem na formacje podwodno-nawodne)

17.30-17.45

dr hab. inż. Jan Rajchel, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Misja Baltic Air Policing jako element bezpieczeństwa powietrznego państwa

mgr Konrad Harasim
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Jednostka i społeczeństwo w strategii bezpieczeństwa narodowego FR

17.45-18.00

dr doc. Julia Szczerbina (Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Doktryna prawna a mechanizm zarządzania państwowego

mgr Mateusz Danielewski
(Uniwersytet Warszawski)
Znaczenie KRL-D w polityce  zagranicznej Rosji

18.00-18.15

dr Andrzej Dana (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Bezpieczeństwo w ujęciu prawno-administracyjnym

lic. Szymon Wiśniewski
(Uniwersytet Warszawski)
Azja Centralna jako jeden z priorytetów polityki zagranicznej Federacji Rosyjskiej w kontekście policentryzacji międzynarodowego układu sił

18.15-18.30

mgr Małgorzata Matraszek-Bujek
(Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie)
Kluczowe determinanty bezpieczeństwa militarnego Polski w XXI wieku

mgr Paweł Paszak(Akademia Sztuki Wojennej)
Sino-Russian relations in XXI century  – between convergence of interests and rivalry

DYSKUSJA

       

 

19.30 – UROCZYSTA KOLACJA – Wersal Siedlecki

Grabianów, ul. Łukowska 74, 08-110 Siedlce                                       

                                                                                                 


 

Dzień II – 26 października 2018 r.


 

Budynek Wydziału Humanistycznego UPH, Siedlce, ul. Żytnia 39

Godz.

Panel nr 1 / Sala 0.8A

Moderator:

dr Beata Gałek

Panel nr 2 / Sala 1.9

Moderator:

dr inż. Mateusz Niedbała

10.00-12.00 – Obrady

10.00-10.15

prof. dr hab. Jan Zukovskis
(Uniwersytet Aleksandrasa Stulginskisa w Kownie)
Outlook for Lithuania and Russia international trade of agricultural and food products

dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
O tożsamości kulturowej narodu

10.15-10.30

dr doc. Władimir Waskewicz
(Wyższa Szkoła Ekonomii w Moskwie)
Prawo jako podstawa bezpieczeństwa gospodarczego państwa

dr Bartosz Dziewiałtowski-Gintowt
(Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu)
Rola i znaczenie Inicjatywy Trójmorza w stosunkach między Rosją a Niemcami – pomost czy kordon sanitarny?

10.30 – 10.45

dr doc. Jana Radiukowa
(Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Determinanty i zagrożenia dla bezpieczeństwa gospodarczego w warunkach kształtowania się gospodarki cyfrowej

mgr Aleksy Borówka
(Uniwersytet Wrocławski)
Wybrane źródła potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w aspekcie konfliktu rosyjsko-ukraińskiego

10.45-11.00

dr hab. Juliusz Piwowarski, prof. WSBPiI (Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego APEIRON w Krakowie)
Kryminologiczne aspekty kultury bezpieczeństwa. Kryminologia jako subdyscyplin naukowa

mgr Krzysztof Najdzik
(Wojskowa Akademia Techniczna)
Nord Stream II - kluczowa operacja hybrydowa wobec Europy Środkowo - Wschodniej w modelu neozimnowojennym?

11.00-11.15

dr hab. Henryk Wyrębek, prof. UPH (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)

Uwarunkowania jakościowe bezpieczeństwa organizacji

mgr Anna Kamińska
(Uniwersytet Przyrodniczo
-Humanistyczny w Siedlcach)

Ocena zmian w ładzie międzynarodowym
z perspektywy Gruzji

11.15-11.30

mgr Edyta Świnarska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
The problem of smog, as one of the threats of the ecological security of the modern world

mgr Anna Piskorz (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Współpraca Rosji, Iranu i Turcji  wobec wojny w Syrii

11.30-11.45

lic. Mateusz Krawczyk
(Uniwersytet Wrocławski)
Społeczne podłoże działań dezinformacyjnych a edukacja kontrwywiadowcza

mgr Damian Jarnicki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Polska-Rosja: bezalternatywny realizm?

11.45-12.00 – Dyskusja

12.00-12.15 – PRZERWA KAWOWA

Godz.

Panel nr 1 / Sala 0.8A
Moderator:

dr Marta Stempień

Panel nr 1 / Sala 1.9
Moderator:

dr Marcin Chrząścik

12.15-14.30 – Obrady

12.15-12.30

prof. dr hab. Swietłana Narutto
(Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawny im. O.E. Kutafina)
Ochrona ładu gospodarczego przez Sąd Konstytucyjny FR

dr doc. Larina Lubow
(Riazański Uniwersytet Państwowy im. S.A. Jesienina)
Polityka kryminalna w dziedzinie zapewniania bezpieczeństwa: aspekt prawno-porównawczy

12.30-12.45

lic. Oleg Dulski
(Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie FR)
Współkoordynacja działań narodowych organów ochrony prawnej w walce z terroryzmem międzynarodowym

mgr Magdalena Rudnicka
(Uniwersytet Przyrodniczo
-Humanistyczny w Siedlcach)
Mundur i dyplomacja, czyli jaką rolę pełni oficer łącznikowy polskiej Policji w Federacji Rosyjskiej?

12.45 -13.00

prof. dr hab. Natalia Mamitowa
(Rosyjska Akademia Gospodarki Narodowej i Służby Państwowej przy Prezydencie FR)
Ekspertyza prawna w systemie ustawodawstwa Rosji

mgr Daniel Dziedzic (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Istota profilaktyki społecznej Policji  

13.00-13.15

lic. Liana Warłamowa (Rosyjski Uniwersytet Transportu)
Prawo do bezpieczeństwa  w systemie praw człowieka

mgr Wojciech Mincewicz
(Uniwersytet Warszawski)
Cyberaktywność Federacji Rosyjskiej wobec państw byłego Bloku Wschodniego

13.15-13.30

mgr Sławomir Wierzbicki,
mgr Aleks Pulik
(Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Zasada bezpieczeństwa obrotu gospodarczego w prawie prywatnym  Polski i Rosji

mgr Beata Zychowicz
(Wojskowa Akademia Techniczna)
Wymagania Krajowej Władzy Bezpieczeństwa w zakresie ochrony informacji niejawnych międzynarodowych NATO, UE, ESA w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

13.30-13.45

lic. Wiktoria Czikalina,
lic. Andriej Nazwanciew

(Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Strategia bezpieczeństwa narodowego FR oraz środki jej realizacji

mgr Martynas Gelgotas
(Uniwersytet Aleksandrasa  Stulginskisa w Kownie)
Management solutions for transnational logistics

13.45-14.00

mgr Eugenij Korolew
(Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Kwestie regulowania prawnego opinii społecznej w Rosji

dr Katarzyna Czerwińska-Koral (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

Nabywanie praw do nieruchomości rolnych
w Polsce po 29 kwietnia 2016 r. przez cudzoziemców spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Konfederacji Szwajcarskiej, w tym Federacji Rosyjskiej

14.00-14.15

lic. Daria Gasanova
(Tambowski Państwowy Uniwersytet im. G.R. Dzierżawina)
Charakter i etapy rozwoju elektronicznego postępowania sądowego w Federacji Rosyjskiej

mgr inż. Michał Klimek
(Uniwersytet Przyrodniczo
-Humanistyczny w Siedlcach)
Safety of road transport between Poland and Russia

14.15-14.30 – Dyskusja

14.45

Podsumowanie i zakończenie Konferencji (sala 0.8A)

       

15:00 – OBIAD

 

Panel nr 3  / sala nr 1.10

10.00-14.45  Obrady / Moderator: dr Radosław Korneć

10.00 -10.15    prof. dr hab. Walentina Komarowa (Moskiewski Państwowy Uniwersytet Prawny im. O.E. Kutafina) Bezpieczeństwo narodowe Rosji we współczesnym systemie bezpieczeństwa międzynarodowego – spojrzenie konstytucjonalisty

10.15-10.30   prof. dr hab. Aleksander Sidorkin (Rosyjski Uniwersytet Transportu) Historia rosyjskiego i europejskiego ustawodawstwa dziedzinie bezpieczeństwa

10.30-10.45  dr doc. Aleksej Czepus (Rosyjski Uniwersytet Transportu) Stosowanie form odpowiedzialności prawnej w dziedzinie transportu: doświadczenie regulacji w Rosji i krajach obcych

10.45-11.00 mgr Ewelina Kurowicka (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) Przewaga konkurencyjna między podmiotami edukacyjnymi na tle wybranych regionów

11.00-11.15 mgr Jacek Malczok (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) Rosja w liczbach na tle ZSRR i USA – utracone ćwierćwiecze

11.15-11.30 mgr Krzysztof Supiński (Wojskowa Akademia Techniczna) Bezpieczeństwo danych osobowych w organizacji

11.30-11.45  mgr Radosław Kondracki (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Budowanie postaw patriotycznych poprzez edukację proobronną w czasach niepokoju

11.45-12.00 Dyskusja

12.00-12.15   Przerwa kawowa

12.15-14.45   Obrady / Moderator: dr Bartłomiej Suchodolski

 12.15-12.30 dr doc. Irina Timonina (Rosyjski Uniwersytet Transportu) Bezpieczeństwo człowieka w sektorze pracowniczym w XXI w.

12.30-12.45 mgr Izabela Biaduń (Prokuratura Krajowa) Przestępstwa przeciwko porządkowi publicznemu w Polsce w 2017 roku

12.45-13.00   lic. Pamela Omelańczuk (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Cross-border cooperation between Poland and Russia. Programme Authorities responsible for quality control, efficiency and management in the reliable implementation of the programme in the years 2014-2020

13.00-13.15 lic. Klaudia Iwańska (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Polska i Rosja w obliczu współczesnych zagrożeń bezpieczeństwa

13.15-13.30 lic. Łukasz Kominek (Wojskowa Akademia Techniczna) Polska rola w kreowaniu globalnego środowiska bezpieczeństwa po zajęciu Krymu przez Federację Rosyjską

13.30-13.45 lic. Michał Kołakowski (Uniwersytet Warszawski) Ideologia Komunistycznej Partii Federacji Rosyjskiej: zarys problemu

13.45-14.00 lic. Jekateryna Mamitowa (Moskiewski Uniwersytet Państwowy im. M.W. Łomonosowa) Miejsce grantów w systemie środków wsparcia prawnego

14.00-14.15 lic. Gabriela Kostrzewa (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach) Stosunki polsko-rosyjskie – wpływ historii na współczesność

14.15-14.30 Dyskusja

14.30-14.45  Podsumowanie i zakończenie Konferencji (sala 0.8A)

 

15.00 – OBIAD