PRZEWODNICZĄCY RADY NAUKOWEJ
dr hab. Mirosław Minkina, prof. UPH (UPH w Siedlcach)
dr hab. Marek Cisek, prof. UPH (UPH w Siedlcach)

RADA NAUKOWA
prof. dr hab. Roman Bäcker (UMK)
prof. dr hab. Andrzej Glen (UPH)
prof. dr hab. Stanisław Jaczyński (UPH)
prof. dr hab. Andrzej Misiuk (UW)
prof. dr hab. gen. dyw. w st. spocz. Bogusław Pacek (UJ)
prof. dr hab. Mirosław Sułek (UW)
prof. dr hab. Ryszard Wróblewski (UPH)
prof. dr hab. Stanisław Bieleń (UW)
dr hab. Mariusz Kubiak, prof. UPH
dr hab. Leszek Pawlikowicz, prof. UR
prof. dr hab. Jurina Elena, Tambow, Rosja
prof. Jan Zukovskis, Kowno, Litwa
prof. Stanislavs Buka, Ryga, Łotwa
prof. Andrejs Vilks, Ryga, Łotwa
prof. Badma Sangadzijew, Moskwa, Rosja
prof. Nikolaj Duchno, Moskwa, Rosja
doc. Galina Awdiejenko, Briańsk, Rosja