Edycja 2018 - V Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja, nt. Bezpieczeństwo, społeczeństwo, gospodarka