logo mnisw
VI Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Polska-Rosja - zadanie finansowane w ramach umowy  537/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.



Szanowni Państwo,
Z ogromną radością pragniemy zaprosić Państwa do uczestnictwa w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej Polska-Rosja
nt. "Geopolityczny wymiar relacji Rosja - Zachód", organizowanej przez Instytut Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach.

Konferencja odbędzie się w dniach 14 - 15 listopada 2019 r.


Celem konferencji jest wymiana poglądów przedstawicieli międzynarodowego środowiska akademickiego i prezentacja wyników badań z zakresu bezpieczeństwa, problemów politycznych, społecznych i gospodarczych. W tym roku rozszerzamy obszar zainteresowania o relacje Rosji z Zachodem w ich geopolitycznym wymiarze, co sprzyja identyfikacji celów polityki zagranicznej Rosji i przybliża do odpowiedzi na pytanie : kooperacja czy konfrontacja z Zachodem?
Warunkiem uczestnictwa w jest rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie konferencji.

 Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Sponsorzy

Patronat medialny